CONJUNTFRUIT, participa a la SETMANA BIO

Conjuntfruit ofereix dues dates per fer visita guiada a la Central de Piñana. Els dies 19 i 20 d'octubre de 11:00 a 12:00 h.

Hace 2 años - Noticias

La proposta de participació de CONJUNTFRUIT a la SETMANA BIO, es la de mostrar el nostre mètode de treball i les nostres instal.lacions. Els visitants podran ver el procès que segueix la fruita i la hortalitza des de que arriba a la Central fins que esta preparada per a la seva expedició, un procès que CONJUNTFRUIT, segueix amb un compromís amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i la sustentabilitat.

La propuesta de participación de CONJUNTFRUIT en la SETMANA BIO, es la de mostrar nuestro método de trabajo y nuestras instalaciones. Los visitantes podrán ver el proceso que sigue la fruta y la hortaliza desde que llega a la Central, hasta que está preparada para su expedición, un proceso que CONJUNTFRUIT sigue con un compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y la sustentabilidad.